Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy utworzoną do obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Biuro działa na mocy Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8 poz. 343 oraz Uchwały Nr LXII/1799/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. jak również           Uchwały Nr LXII/1526/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół i placówek oświatowych.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa