Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków czystości dla placówek oświatowych Dzielnicy Wawer
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ oraz na podstawie asortymentu określonego w formularzu cenowym -   załącznik nr 2 do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2022
Zapytanie ofertowe odnośnie dostaw papieru do drukarek i kserokopiarek
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy w imieniu placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna d ostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st Warszawy” Oferty ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2022
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy środków czystości dla placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ oraz na podstawie asortymentu określonego w formularzu cenowym -   załącznik nr 2 do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2022
Zapytanie ofertowe odnośnie dostaw papieru do drukarek i kserokopiarek
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy w imieniu placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna d ostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st Warszawy” Oferty ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-03-2022
Zakup energii cieplnej dla SP nr 195 na okres 01.01.2022 - 31.12.2024
Zakup energii cieplnej, obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa, na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.       Ogłoszenie : ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2021
Zakup paliwa gazowego 2022-2024
Zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i dostawę gazu dla szkół i placówek oświatowych z terenów dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w latach 2022-2024   Adres strony internetowej, na której zostało umieszczone ogłoszenie:    ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2021
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Catering Przedszkole nr 348
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 348 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa” ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Zakup paliwa gazowego 2021-2023
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2021-2023 Zapraszamy na stronę miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych, na którym znajduje się klucz publiczny, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020

1


Wersja standardowa